Zwiększenie ilości wpisów ARP w Linuksie

    W razie potrzeby zwiększenia ilości wpisów protokołu ARP w systemach Linux można posłużyć się poniższą konfiguracją:

    echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1
    echo 8192 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2
    echo 8192 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3