Rozmontowanie RAID na systemie Debian 9

    W celu odpięcia software’owego RAID-u na systemie Debian należy użyć poniższego kodu:

    mdadm -vS /dev/md1
    mdadm--zero-superblock /dev/(nazwa_pierwszego_dysku) /dev/(nazwa_drugiego_dysku)