Wyłączenie logowania zdarzeń w SNMP dla Debian 9

  Aby wyłączyć logowanie zdarzeń w SNMP dla systemu Debian 9 należy skorzystać z poniższych konfiguracji:

  W pliku /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snmpd.service dodać

  ExecStart=/usr/sbin/snmpd -LS3d -Lf /dev/null -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux,mteTrigger,mteTriggerConf -f
  
  systemctl daemon-reload
  service snmpd restart
  service snmpd status
  

  Dopisać do unitu service

  ExecStart=
  ExecStart=/usr/sbin/snmpd -LS3d -Lf /dev/null -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux,mteTrigger,mteTriggerConf -f