Konfiguracja LACP w Debian 9

  Aby skonfigurować LACP w systemie Debian 9 należy skorzystać z poniższej instrukcji:

  Instalacji paczki ifenslave

  apt-get install ifenslave
  

  Załadowanie modułu do jądra

  modprobe bonding
  

  Ładowanie modułu przy starcie systemu operacyjnego – Na końcu pliku /etc/modules należy dopisać

  bonding
  

  Konfiguracja interfejsu bond0

  echo "options bonding max_bonds=0" > /etc/modprobe.d/bonding.conf
  

  Konfiguracja interfejsu

  auto bond0
  iface bond0 inet static
      address 192.168.0.0/31
      bond-mode 802.3ad
      bond-miimon 250
      bond-slaves eth0 eth1
      bond-xmit-hash-policy layer3+4
  

  Weryfikacja działania

  cat /proc/net/bonding/bond0