Konfiguracja LACP w Debian 9

    Aby skonfigurować LACP w systemie Debian 9 należy skorzystać z poniższej instrukcji:

    Instalacji paczki ifenslave

    apt-get install ifenslave
    

    Załadowanie modułu do jądra

    modprobe bonding
    

    Ładowanie modułu przy starcie systemu operacyjnego – Na końcu pliku /etc/modules należy dopisać

    bonding
    

    Konfiguracja interfejsu bond0

    echo "options bonding max_bonds=0" > /etc/modprobe.d/bonding.conf
    

    Konfiguracja interfejsu

    auto bond0
    iface bond0 inet static
            address 192.168.0.0/31
            bond-mode 802.3ad
            bond-miimon 250
            bond-slaves eth0 eth1
            bond-xmit-hash-policy layer3+4
    

    Weryfikacja działania

    cat /proc/net/bonding/bond0