Zarządzanie długością i czasem ważności haseł na systemach Linux

    Uruchamiamy plik konfiguracyjny:

    nano /etc/login.defs
    

    Odnajdujemy linijkę PASS_MAX_DAYS i podmieniamy wartość w zależności od tego jak często hasło ma być zmieniane.

    W celu ustawienia minimalnej i maksymalnej ilości znaków w haśle wyszukujemy linijki PASS_MIN_LEN i PASS_MAX_LEN i wpisujemy odpowiednio minimalną ilość znaków i maksymalną ilość znaków haseł.