Prosta konfiguracja Postfixa

  Prosta konfiguracja Postfixa do wysyłania wiadomości:

  myhostname=nazwa.local
  
  smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
  biff = no
  
  append_dot_mydomain = no
  
  alias_maps = hash:/etc/aliases
  alias_database = hash:/etc/aliases
  mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
  relayhost =
  mynetworks = 127.0.0.0/8
  inet_interfaces = loopback-only
  recipient_delimiter = +