Wymuszenie sprawdzenia systemu plików podczas restartu w systemach Linux

    W celu wymuszenia sprawdzenia systemu plików podczas restartu należy użyć poniższego kodu:

    shutdown -Fr now