Włączenie zapisywania szczegółowych logów podczas logowań przez SSH w systemach Linux

  W celu włączenia zapisu logów z logowań po SSH należy:

  Edytować plik konfiguracyjny

  nano /etc/ssh/sshd_config

  Następnie odszukać rekord LogLevel i zmienić go na LogLevel VERBOSE

  Następnie należy zresetować usługę komendą:

  systemctl reload sshd.service