Włączanie automatycznej aktualizacji systemu Debian 9

  Poniższy skrypt można wykorzystać w przypadku potrzeby ustawienia automatycznej aktualizacji systemu Debian 9.

  Instalacja paczek

  apt-get install unattended-upgrades
  

  Konfiguracja

  dpkg-reconfigure unattended-upgrades
  

  W pliku /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

  Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
      "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
  };
  Unattended-Upgrade::Mail "alarmy@dataspace.pl";
  Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false";
  

  W pliku /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

  APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
  APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
  APT::Periodic::Unattended-Upgrade "7";
  APT::Periodic::AutocleanInterval "21";
  

  Test:

  unattended-upgrade -v -d --dry-run