Wyłączenie logowania dla SNMP

    Instrukcja wyłączenia logowania SNMP w systemach z rodziny Linux.

    W pliku /etc/snmp/snmpd.conf należy dodać dyrektywę

    dontLogTCPWrappersConnects yes