Dodawanie repozytorium w systemie Debian 9


  Aby dodać repozytorium w systemie Debian 9, należy użyć poniższego kodu:

  nano /etc/apt/sources.list
  

  a następnie wpisać do niego w kolejnych linijkach:

  deb http://ftp.pl.debian.org/debian stretch main non-free contrib
  deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian stretch main non-free contrib
  
  deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
  deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
  
  deb http://ftp.pl.debian.org/debian stretch-updates main contrib non-free
  deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian stretch-updates main contrib non-free