Zarządzanie użytkownikami na systemach Linux

  Lista komend przydatnych przy zarządzaniu użytkownikami na systemach rodziny Linux:

  Dodawanie użytkownika:

  adduser nazwa_użytkownika
  

  Usuwanie użytkownika wraz z jego katalogiem:

  userdel -r nazwa_użytkownika
  

  Dodanie nowej grupy:

  groupadd nazwa_grupy
  

  Usunięcie grupy:

  groupdel nazwa_grupy
  

  Dodanie użytkownika do grupy:

  adduser nazwa_użytkownika nazwa_grupy
  

  Zmiana hasła użytkownika z poziomu root`a:

  passwd nazwa_użytkownika
  

  Sprawdzenie daty ostatnich 10 logowań użytkownika:

  last -10 nazwa_użytkownika