Sprawdzenie statusu wszystkich usług w systemach Linux

    W celu sprawdzenia statusu wszystkich usług w systemach rodziny Linux możemy użyć następującej komendy:

    service --status-all