Synchronizacja zegara sprzętowego z datą systemową na systemie Debian 9

    W celu zsynchronizowania zegara sprzętowego z datą systemową na systemie Debian 9 należy użyć poniższego kodu:

    hwclock -systohc
    hwclock -systohc -utc