Wyłączenie tx-checksumming w Linux – Debian 8

    W celu wyłączenia tx-checksumming w systemie Debian 8 należy użyć komendy:

    ethtool -K eth0 tx off