Automatyczne wyłączanie systemu – Linux

  W celu wyłączenia systemu należy użyć komendy:
  shutdown now
  
  Aby ustawić automatyczne wyłączanie systemu należy użyć poniższego kodu:
  shutdown -h +10
  
  Gdzie +10 to liczba minut po których system ma się automatycznie wyłączyć.

  Aby zdezaktywować automatyczne wyłączanie systemu należy użyć poniższej komendy:

  shutdown -c