Forward klucza SSH na systemy Linux Debian

  W katalogu domowym użytkownika należy utworzyć plik o nazwie config

  touch /home/[username]/.ssh/config

  i zapisać w nim:

  Host *
      ForwardAgent yes