Sprawdzanie ID danego procesu w systemie Debian 9

    W celu sprawdzenia ID danego procesu należy użyć komendy:

    ps -e | grep (nazwa lub człon nazwy procesu)