Ustawienie daty i godziny przez powłokę na systemach Linux

    W celu ustawienia daty i godziny przez powłokę na systemach rodziny Linux.

    date -s "01/31/2010 23:59:53"