Wyłączanie i włączanie karty sieciowej na systemie Debian 9

  Aby sprawdzić nazwę karty sieciowej należy użyć poniższego polecenia:
  ip addr
  
  W celu wyłączenia karty sieciowej używamy następującej komendy:
  ip link set dev nazwa_urządzenia down
  
  W celu włączenia karty sieciowej używamy następującej komendy:
  ip link set dev nazwa_urządzenia up