Kompresja i dekompresja pliku *.bz2 w systemach Linux

    Aby skompresować plik do .bz2 należy użyć poniższego kodu:

    bzip2 nazwa_pliku.txt
    

    Aby dekompresować plik .bz2 należy użyć poniższego kodu:

    bzip2 -d nazwa_pliku.txt.bz2