Aktualizacja systemu Debian 9

    W celu pobrania nowej listy pakietów należy użyć poniższego kodu:

    apt-get update
    

    W celu aktualizacji obecnie dostępnych pakietów należy użyć poniższego kodu:

    apt-get upgrade