Przełączanie między poprzednim a obecnym katalogiem w systemach Linux

    W celu przełączenia na poprzedni katalog należy użyć komendy:

    cd -