Zmiana nazw kart sieciowych w Linux Debian

  W systemie Debian istnieje możliwość zmiany nazw kart sieciowych w następujący sposób:

  Należy utworzyć plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules i zapisać w nim:

  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="ac:1f:6b:24:a9:96", KERNEL=="eno*", NAME="eth0"
  
  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="ac:1f:6b:24:a9:97", KERNEL=="eno*", NAME="eth1"
  
  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:10:9b:14:78:f6", KERNEL=="enp*", NAME="tengigup1"
  
  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:10:9b:14:78:fe", KERNEL=="enp*", NAME="tengigup2"
  
  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:10:9b:14:77:a8", KERNEL=="enp*", NAME="tengigdown1"
  
  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:10:9b:14:77:b0", KERNEL=="enp*", NAME="tengigdown2"