Lista usług w systemd

    W celu wylistowania usług w systemd należy użyć komendy:

    systemctl list-unit-files
    

    W celu włączenia usługi w systemd:

    systemctl enable setkey.service