Kompresja i dekompresja pliku *.gz w systemach Linux

    Aby skompresować plik do .bz2 należy użyć poniższego kodu:

    gzip nazwa_pliku.txt
    

    Aby dekompresować plik .bz2 należy użyć poniższego kodu:

    gzip -d nazwa_pliku.txt.gz