Baza wiedzy

  Utrzymanie Data Center

  Wszystko o sprzęcie wagi ciężkiej - utrzymaniu infrastruktury Data Center

  Snippets

  Krótkie i treściwe instrukcje i polecenia przydatne w codziennym życiu administratora

  Wyłączenie bezpośredniego logowania się na konto root poprzez SSH

  Wymuszenie korzystania z najnowszej wersji protokołu SSH

  Sprawdzenie ID danego procesu w systemie Debian 9

  Wymuszenie korzystania z SSH na innym porcie niż domyślny

  Wyłączenie logowania się do SSH za pomocą hasła

  Zatrzymanie procesu na systemie Debian 9

  Włączenie zapisywania szczegółowych logów podczas logowań przez SSH w systemach Linux

  Sprawdzanie nazw DNS dla pliku w formacie .pem

  IP conntrack – Sprawdzanie liczby aktywnych połączeń

  Kompresja i dekompresja pliku *.bz2 w systemach Linux

  Kompresja i dekompresja pliku *.gz w systemach Linux

  Tworzenie nowej partycji na systemie Debian 9

  Przełączanie między poprzednim a obecnym katalogiem w systemach Linux

  Automatyczne poprawianie błędnych nazw katalogów po komendzie cd w systemach Linux

  Tworzenie RAID 0 na systemach Linux

  Tworzenie RAID 1 na systemach Linux

  Tworzenie RAID 5 na systemach Linux

  Konfigurowanie SAMBY na systemie Debian 9

  Sprawdzenie statusu wszystkich usług w systemach Linux

  Sprawdzenie zawartości pliku .zip w systemach Linux

  Sprawdzenie zawartości serwera FTP na systemie Debian 9

  Wymuszenie sprawdzenia systemu plików podczas restartu w systemach Linux

  Synchronizacja zegara sprzętowego z datą systemową na systemie Debian 9

  Rozmontowanie RAID na systemie Debian 9

  Zmiana właściciela pliku lub folderu na systemach Linux

  Zarządzanie użytkownikami na systemach Linux

  Wyświetlanie tablicy routingu na systemach Linux

  Automatyczne wyłączanie systemu – Linux

  Zarządzanie długością i czasem ważności haseł na systemach Linux

  Czyszczenie pamięci SWAP na systemach Linux

  Wyłączanie i włączanie karty sieciowej na systemie Debian 9

  Instalacja i deinstalacja pakietów na systemie Debian 9

  Zmiana statycznego adresu IP na systemie Debian 9

  Aktualizacja systemu Debian 9

  Zmiana statusu usług na systemie Debian 9

  Ustawienie daty i godziny przez powłokę na systemach Linux

  Dodawanie dodatkowej bramy domyślnej w systemach Linux

  IP conntrack – Zwiększanie maksymalnej liczby połączeń

  IP conntrack – Sprawdzanie maksymalnej liczby możliwych połączeń

  Zmiana limitu nr requests dla dysków HDD

  Dodawanie repozytorium w systemie Debian 9

  Ceph – Zmiana nazwy dysku

  Ceph – Tworzenie Crush mapy

  Ceph – Kompilacja Crush mapy

  Ceph – Dekompilacja Crush mapy

  Ceph – Ustawianie Crush mapy

  Konfiguracja Pool dla PHP-FPM

  Konfiguracja PHP-FPM dla serwera Apache

  Informacje dot. wkładek optycznych

  Instalacja soft RAID na Proxmox