VxLAN

    VxLAN (Virtual Extensible LAN) jest technologią wirtualizacji sieci, która próbuje rozwiązać problem skalowalności spowodowany dużymi wdrożeniami cloud computingu. Pozwala on tworzyć izolowane i skalowalne sieci wirtualne bez ograniczeń, które posiada VLAN. VxLAN jest korzystny z punktu widzenia fizycznej infrastruktury ze względu na rozłożenie enkapsulacji na urządzenia warstwy drugiej oraz warstwy trzeciej co pozwala na skorzystanie z ECMP. Tworzy on sieci warstwy drugiej w standardowych pakietach warstwy trzeciej. Nie jest wymagane tagowanie VLAN’ów ze względu na automatyczne odróżnianie sieci wirtualnych.