Protokół ICMP

  ICMP (Internet Control Message Protocol) to protokół kontrolujący transmisję w sieci oraz zgłaszający błędy połączenia między hostami. Jest wykorzystywany w oprogramowaniach ping oraz traceroute. Pełni rolę narzędzia do rozwiązywania problemów w warstwie internetowej modelu TCP/IP.

   

  Najczęstsze typy komunikatów ICMP w protokole IPv4:

   

  -Typ 0: Echo Reply / Typ 8: Echo request – odpowiedź na ping

  -Typ 3: Destination Unreachable – urządzenie docelowe nieosiągalne

  -Typ 4: Source Quench – informacja o przeciążeniu hosta lub routera

  -Typ 5: Redirect – informacja odnośnie doboru trasy, jeśli host ma dostęp do więcej niż jednego routera

  -Typ 6: Alternate Host Address – alternatywny adres hosta 

  -Typ 9: Router Advertisement Reply / Typ 10: Router Solicitation – wyszukiwanie routerów w podsieci 

  -Typ 11: Time Exceeded – wyczerpanie wartości TTL, lub pakiet IP nie został złożony w zadanym limicie czasu