Protokół OSPF

  OSPF (Open Shortest Path First) – dynamiczny protokół routingu. OSPF jest protokołem stanu łącza i należy do kategorii IGP. Routing z wykorzystaniem OSPF bazuje na systemach autonomicznych (AS). OSPF definiuje AS jako grupę routerów wymieniających się informacjami o routingu z wykorzystaniem protokołu stanu łącza. Protokół ten tworzy hierarchiczną topologię sieci, dzieląc ją na obszary. Definiowanie hierarchii wymaga zaplanowania granic obszarów działania OSPF oraz przydzielenia adresów.

  Komunikacja między routerami korzystającymi z tego protokołu odbywa się za pomocą pięciu komunikatów:

  – hello – nawiązywanie i utrzymywanie relacji sąsiedzkich

  – database descriptions – opis przechowywanych baz danych

  – requests link-state – żądanie informacji na temat stanów połączeń

  – updates link-state – aktualizacja stanów połączeń

  – acknowledgments links-state – potwierdzenia stanów połączeń

  OSPF to typu link-state jedynie wewnątrz obszaru. W ramach pojedynczego obszaru wszystkie routery znają całą jego topologię i wymieniają się między sobą informacjami o stanie łączy, a każdy z nich przelicza trasy samodzielnie. Między obszarami OSPF działa jak protokół typu distance-vector ( routery brzegowe obszarów wymieniają się między sobą gotowymi trasami). Istnienie obszaru zerowego umożliwia trasowanie pakietów pomiędzy obszarami bez powstawania pętli. 

  Istnieją 3 wersję protokołu OSPF:

  – OSPFv1

  – OSPFv2 – IPv4

  – OSPFv3 – IPv6