Protokół SOAP

    SOAP (Simple Object Access Protocol) – protokół komunikacyjny wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokół HTTP do ich przenoszenia.

    Najważniejsze informacje przesyłane tym protokołem ulokowane są wewnątrz znacznika <body>, natomiast element <header> może zawierać opcjonalne dane wymagane w specyficznych zastosowaniach. Opcjonalny znacznik <fault> występuje w przypadku wystąpienia błędu.