Protokół SSL

  SSL (Secure Socket Layer) – protokół służący do bezpiecznego transferu zaszyfrowanych danych. Protokół ten działa w architekturze klient-serwer i jest nastawiony głównie na weryfikację serwera z którym klient chce nawiązać połączenie ( autoryzacja w drugą stronę również jest możliwa dzięki dodatkowym trzem żądaniom ). SSL wykorzystuje znane wcześniej algorytmy i techniki szyfrowania danych ( szyfrowanie symetryczne i asymetryczne ). Sam protokół jest wynikiem połączenia dwóch mniejszych grup podprotokołów – SSL Handshake, SSL Alert Protocol, SSL Change Cipher i SSL Record Protocol.
  Parametrem określającym siłę szyfrowania SSL jest długość klucza. Dla kluczy asymetrycznych organizacji NIST zaleca obecnie długość 2048 bitów.

  Wersje protokołu SSL:
  – SSL 1
  – SSL 2
  – SSL 3
  – TLS 1.0
  – TLS 1.1
  – TLS 1.2
  – TLS 1.3

  Google ujawnił, że strony korzystające z SSL/HTTPS są pozycjonowane wyżej od stron nie korzystających z tego zabezpieczenia.