Protokół FTPS

    FTPS (FTP Secure) jest to rozszerzenie protokołu FTP, które umożliwia wsparcie szyfrowanych protokołów TLS i SSL. Używa kanału kontrolnego i otwiera nowe szyfrowane połączenie dla transferu danych. Wymaga certyfikatu ze względu na obecność TLS lub SSL.

    FTPS wykorzystuje port 990 do kontrolowania przesyłu oraz port  989 do transferu danych w trybie aktywnym.