Protokół DHCP

  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – jest to protokół, który pozwala na dynamiczne konfigurowanie hostów korzystając z danych uzyskanych od serwera. Dane możliwe do uzyskania od serwera to np. adres IP, adres IP bramy sieciowej, adres serwera DNS, maska podsieci. Protokół ten korzysta z portu 67 (serwer) oraz portu 68 (klient).

   

  Komunikaty DHCP:

  DHCPDISCOVER – lokalizacja serwerów

  DHCPOFFER – przesył parametrów 

  DHCPREQUEST – żądanie przydzielenia parametrów

  DHCPACK – potwierdzenie przydzielenia parametrów

  DHCPNAK – odmowa przydzielenia parametrów

  DHCPDECLINE – wskazanie, że adres sieciowy jest już zajęty

  DHCPRELEASE – zwolnienie adresu

  DHCPINFORM – żądanie przydzielenia parametrów bez adresu IP

   

  Nagłówek DHCP:

  Operacja – oznacza typ nagłówka (1 – BOOTREQUEST, 2 – BOOTREPLY)

  Typ sprzętu – jest to liczba z zakresu od 1 do 28 oznaczająca typ karty sieciowej

  Długość adresu sprzętowego – jest to oznaczenie długości adresu sprzętowego

  Liczba skoków – zlicza liczbę routerów pośredniczących w transmisji pakietu

  Identyfikator transakcji – wybierany przez klienta identyfikator, który pomaga w rozpoznaniu odpowiedzi kierowanej do klienta

  Liczba sekund – oznacza czas jaki upłynął od momentu wysłania przez klienta pierwszej wiadomości BOOTREQUEST

  Flagi – BROADCAST flag

  Adres IP klienta – pole wypełniane w przypadku odświeżenia adresu

  Przydzielony adres klienta – przyznany ręcznie, automatycznie bądź dynamicznie

  Adres IP serwera – adres ustawiony przez serwer

  Adres IP bramki – adres ustawiony przez serwer

  Adres sprzętowy klienta – adres MAC klienta

  Nazwa serwera – nazwa hosta

  Plik startowy  – stosowany w przypadku ciasteczek

  Opcje – zestaw odpowiednio ponumerowanych opcji