Protokół NTP

  NTP (Network Time Protocol) – jest to protokół synchronizacji czasu. Zapewnia stabilną i precyzyjną synchronizację czasu między urządzeniami w bezpieczny sposób. Zapewnia płynną kalibrację przez co nie jest wymagane przestawianie zegara. Zapobiega skokom czasu. Do implementacji NTP nie są wymagane urządzenia o dużej wydajności. Pozwala na skonfigurowanie wielu zegarów jednocześnie bez obciążania podzespołów. Implementacja tego protokołu wymaga sprzęgnięcia z jądrem systemu operacyjnego. Wszystkie urządzenia, które uczestniczą w procesie synchronizacji czasu uporządkowuje się w strukturze stratum, dzięki czemu komputer będący w pierwszej warstwie może być serwerem czasu dla komputera z warstwy drugiej. Urządzenia w tej strukturze umieszczane są według hierarchii ważności.

   

  Komunikat NTP

   

  LI – jest to wskaźnik sekund przestępnych

  VN – jest to numer wersji protokołu

  Mode – oznacza tryb pracy

  Stratum – znajduje się tu urządzenie będące nadawcą komunikatu

  Poll interval – jest to okres pomiędzy kolejnymi aktualizacjami czasu

  Precision – oznacza dokładność zegara urządzenia, które wysyła komunikat

  Root Delay – oznacza opóźnienie występujące między nadawcą komunikatu a serwerem

  Root Dispersion – oznacza maksymalny błąd między zegarem lokalnych, a serwerem

  Reference Identifier – jest to identyfikator, względem którego następuje synchronizacja

  Reference Timestamp – zawiera informacje o czasie poprzedniej synchronizacji

  Originate Timestamp – zawiera czas wysłania żądania przez klienta

  Receive Timestamp – oznacza czas odebrania komunikatu od klienta

  Transmit Timestamp – oznacza czas wysłania odpowiedzi do klienta

  Authenticator – zawiera informację uwierzytelniające klienta oraz serwer