Protokół LACP

    LACP (Link Aggregation Control Protocol) to protokół pozwalający na kontrolę łączenia ze sobą kilku portów fizycznych w jeden kanał logiczny. Pozwala urządzeniu sieciowemu na negocjowanie automatycznego nawiązywania połączeń poprzez wysyłanie pakietu LACP do bezpośrednio podłączonego urządzenia, które również ma zaimplementowane LACP. Posiada dwa tryby:

    Aktywny – LACP włączony jest bezwarunkowo (cały czas)

    Pasywny – LACP włączany jest w momencie wykrycia urządzenia, które również ma zaimplementowane LACP

     

    LACP gwarantuje automatyczne recovery, tak długo jak przynajmniej jedno fizyczne połączenie jest możliwe.