Protokół SSH

  SSH (secure shell) – standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach TCP/IP, w architekturze klient-serwer, a od wersji 2 również serwer-klient SSH jest następcą protokołu Telnet. SSH różni się od Telnet,  szyfrowanym transferem wszelkich danych oraz możliwością rozpoznawania użytkowników. 

  Istnieją dwie wersje tego protokołu i obie są obecnie w użyciu. W wersji 2 możliwe jest użycie dowolnych sposobów szyfrowania danych i czterech różnych sposobów uwierzytelniania, podczas gdy 1 wersja obsługuje tylko stałą listę kilku sposobów szyfrowania i dwa sposoby rozpoznawania użytkownika (klucz RSA i zwykłe hasło). 

  Najbardziej znane implementacje SSH to zamknięte ssh.com i otwarte OpenSSH. Najbardziej znaną implementacją klienta jest PuTTY.

  SSH jest zwykle używany do zdalnego logowania z komputerem/serwerem i wykonywania poleceń.

  Do kontaktowania się z serwerami SSH został przypisany port TCP 22.

  SSH to wspólna nazwa dla całej rodziny protokołów. Oprócz zastosowań terminalowych, służy również do np. przesyłania plików, zdalnej kontroli zasobów, tunelowania.