Protokół PPTP

    PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – to protokół komunikacyjny umożliwiający tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) wykorzystując technologię tunelowania. Protokół PPTP został opracowany w 1999 roku przez konsorcjum złożone z takich firm jak Microsoft i 3Com. Począwszy od Windowsa 98 oraz NT, jest standardowym wyposażeniem systemów Microsoftu i można z niego korzystać bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

    Protokół ten umożliwia zdalne połączenie się do stacji roboczej lub sieci za pośrednictwem Internetu oraz tworzenie wirtualnego połączenia z lokalną siecią. PPTP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przy zdalnym przesyłaniu danych. Inicjalizacja połączenia wykonywana jest na port 1723. 

    Spośród wszystkich protokołów VPN, PPTP jest jednym z najczęstszych używanych, najłatwiejszych do skonfigurowania i najszybszych. Z tego powodu, protokół PPTP jest przydatny w aplikacjach, w których prędkość jest najważniejsza, jak streaming audio lub wideo oraz na starszych, wolniejszych urządzeniach z bardziej ograniczonymi procesorami.

    Jednak, PPTP również wykazuje poważne luki w zabezpieczeniach. Podstawowe protokoły uwierzytelniania (zazwyczaj MS-CHAP-v1/v2) są zasadniczo niezabezpieczone i były wielokrotnie łamane w analizach bezpieczeństwa od czasu ich wprowadzenia. Z tego powodu PPTP NIE jest zalecany z wyjątkiem przypadków, w których prędkość transmisji jest ważniejsza od jej bezpieczeństwa.