Protokół SMTP

  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – to protokół komunikacyjny służący do przesyłania poczty elektronicznej w internecie. Jest on prostym, tekstowym protokołem, w którym określony zostaje co najmniej jeden odbiorca, a następnie zostaje przekazana do niego treść wiadomości. Wykorzystuje port 25.

   

  Sesja SMTP:

  • polecenie hello (rozpoczyna połączenie z serwerem)
  • polecenie mail from (podaje adres nadawcy)
  • polecenie rcpt to (podaje adres odbiorcy)
  • polecenie data (wpisuje wiadomość)
  • polecenie quit (kończy sesję)