Protokół AFP

    AFP (Apple Filling Protocol) –  protokół warstwy prezentacji modelu OSI. Protokół ten pozwala klientom Mac OS na zdalne łączenie się z serwerem i dostęp do plików, w taki sposób, jakby znajdowały się one na komputerze lokalnym użytkownika. Standardowo pracuje on na porcie 548.

    AFP zaprojektowany został do pracy w lokalnej „zaufanej” siec w związku z czym, nie jest on bezpiecznym protokołem. Możliwe jest ustawienie uwierzytelnienia za pomocą hasła dostępowego, ale ruch nie jest szyfrowany. 

    AFP jest protokołem przestarzałym i nie zalecanym. Używany jest głównie do łączenia się ze starszymi urządzeniami lub systemami.