Protokół UDP

  UDP (User Datagram Protocol) jest to jeden z protokołów internetowych, który stosowany jest w warstwie transportowej modelu OSI. Nie gwarantuje on, że wysyłany datagram zostanie dostarczony do odbiorcy. Jest on protokołem bezpołączeniowym co skutkuje szybszą transmisją, ale i brakiem mechanizmów przepływu i retransmisji co może powodować duplikacje przesyłanych pakietów. W odróżnieniu od TCP istnieje możliwość transmisji pakietów do kilku adresów w tym samym czasie.

   

  Struktura nagłówka UDP:

  Port nadawcy – służy do identyfikacji portu, z którego została wysłana wiadomość. Jest to pole opcjonalne i w momencie kiedy nie jest używane przyjmuje wartość zero.

   

  Port odbiorcy – identyfikuje port odbiorcy.

   

  Długość – 16-bitowe pole służące do ustalania długości pakietu w bajtach. Minimalna długość wynosi 8 bajtów.

   

  Suma kontrolna – 16-bitowe pole służące do sprawdzania poprawności nagłówka oraz danych. Pole te daje jako jedyne daje gwarancję, że dane nie zostały uszkodzone.