Protokół ARP

    ARP (Address Resolution Protocol) to protokół sieciowy, który pozwala na mapowanie logicznych adresów sieciowych na fizyczne adresy MAC. Protokół opisuje również zachowanie OS, który zarządza tablicą ARP, w której znajdują się adresy sieciowe i przypisane do nich adresy fizyczne co zapobiega wysyłaniu do hosta zapytań ARP przy każdym wysłanym pakiecie. Może on zostać zastąpiony przez statyczne wpisy w tablicy ARP przyporządkowując na stałe adresom sieciowym adresy fizyczne.

    Zasada działania protokołu ARP

    Do wszystkich hostów znajdujących się w tej samej sieci wysyłane jest żądanie “ARP request”, w celu ustalenia adresu fizycznego hosta docelowego. Żądanie zawiera adres logiczny hosta docelowego oraz adres fizyczny hosta wysyłającego żądanie. Na “ARP request” odpowiada wyłącznie host, którego adres logiczny jest identyczny z tym, który zawarty jest w żądaniu. W odpowiedzi zawarty jest adres fizyczny i logiczny hosta docelowego. Adres fizyczny odebrany w odpowiedzi, jest przypisywany do odpowiedniego adresu logicznego w tablicy ARP. Ponowne odkrywanie adresu fizycznego nie będzie potrzebne, do momentu wyczyszczenia tablicy ARP.