Protokół DNS

  DNS (Domain Name System) – jest to hierarchiczny, rozproszony system nazw sieciowych odpowiadający na zapytania o nazwy domen. Przy pomocy DNS nazwa np. wiki.dataspace.pl tłumaczona jest na przypisany do niej adres IP. Zapewnia on rejestracje domen jak i przypisanie do nich odpowiednich adresów. Pozwala na odnajdywanie konkretnych adresów IP poprzez wyszukiwanie ich za pomocą nazw z nimi powiązanych. 

  Typy rekordów DNS:

   

  Rekord A – przypisuje domenie 32-bitowy adres IPv4. Dzięki temu cały ruch w domenie będzie przekierowany na wpisany adres IP.

  Rekord AAAA – przypisuje domenie 128-bitowy adres IPv6. Odpowiedzialny jest za to samo co rekord “A” tylko wykorzystuje nowocześniejszy protokół.

  CNAME – Pozwala na zdefiniowanie alternatywnej nazwy rekordu A dla domeny. Używany dla subdomen.

  NS – Rekord ten przypisuje adres domeny do nazw DNS.

  MX – Za pomoc rekordu MX można skierować ruch poczty e-mail na inny serwer zewnętrzny, który może przejąć ruch poczty e-mail.

  PTR – Rekord używany do obsługi revDNS czyli tłumaczenia adresów na ich nazwy domenowe.

  TXT – Pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu domeny.

  TTL – Wskazuje jak długo rekord jest przechowywany w pamięci podręcznej serwera DNS.

  SRV – Pozwala na wprowadzenie większej ilości informacji o usłudze niż tylko adres IP. Można wskazać np. numer portu lub priorytet

  ORIGIN – Nazwa opisywanej domeny.

  SOA – Określa kto zarządza domeną.