Protokół IGMP

  IGMP (Internet Group Management Protocol) jest protokołem należącym do rodziny TCP/IP, którego zadaniem jest zarządzanie grupami multicastowymi. Urządzenia wysyłają komunikaty IGMP w celu powiadomienia routerów o tym, że chcą one dołączyć bądź odejść z danej grupy multicastowej. Jest to standardowy protokół używany przez pakiet TCP/IP w celu uzyskania dynamicznego trybu multicast, który umożliwia transmisję z jednego źródła do wybranej grupy docelowej.

   

  IGMPv1 – obsługa tego protokołu zaimplementowana jest w routerach i hostach korzystających z IP multicast. Skonfigurowany router wysyła zapytanie “Host Membership Query” do wszystkich komputerów obsługujących multicast. Komputery te odsyłają w odpowiedzi “Host Membership Report” co pozwala routerowi na przesyłanie nadchodzących pakietów oraz rozpowszechnianie informacji o trasach dla tej grupy. Największą wadą tego protokołu jest brak sygnalizacji odłączenia odbiorcy od grupy, przez co zajmowane jest pasmo na interfejsie gdy nie ma na nim aktywnych odbiorców.

   

  IGMPv2 – w drugiej wersji tego protokołu dodana została wiadomość “Leave Group”, która wysyłana była przez odbiorcę w momencie odłączenia się od grupy. Po otrzymaniu takiej wiadomości, router wysyła pytanie “Membership Query” (czy do tego interfejsu należą jeszcze inne urządzenia, które chcą otrzymywać dane przeznaczone dla tej grupy). W przypadku, gdy router nie otrzyma wiadomości zwrotnej “Membership Report”,  przestaje wysyłać dane do grupy multicast na tym interfejsie. W ten sposób został rozwiązany problem występujący w pierwszej wersji tego protokołu.

   

  IGMPv3 – trzecia wersja protokołu IGMP wprowadza kilka dodatkowych funkcjonalności, takich jak sygnalizacja źródła, z którego odbiorca chce otrzymywać dane lub źródła z którego odbiorca nie powinien otrzymywać danych.