Protokół HTTPS

    HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – jest to szyfrowana wersja protokołu HTTP. Protokół ten w przeciwieństwie do HTTP szyfruje dane przy pomocy protokołu TLS dzięki czemu zapobiega przechwytywaniu i edycji przesyłanych do klienta danych. Podczas komunikacji z witryną, najpierw następuję wymiana kluczy TLS, a dopiero później żądanie HTTP. Podczas komunikacji informacja odnośnie domeny wysyłana jest jako niezaszyfrowana część zapytania TLS co umożliwia serwerowanie wielu domen z osobnymi certyfikatami przy użyciu tylko jednego adresu IP. Protokół ten używa portu 443