Protokół NFS

  NFS (Network File System) – jest to protokół służący do zdalnego udostępniania systemu plików. Korzysta on z portu 2049. Jest to najbardziej spopularyzowany protokół jeśli chodzi o sieciowe systemy plików.

   

  Kolejność wykonywanych czynności w przypadku prawidłowego działania:

   

  • żądanie zostaje wysłane przez klienta
  • żądanie zostaje odebrane przez serwer
  • operacja zostaje wykonana
  • potwierdzenie zostaje wysłane przez serwer
  • potwierdzenie zostaje odebrane przez klienta

   

  Protokół ten jednak potrafi nieść za sobą problemy. W momencie gdy pojawi się jakiś błąd między odebraniem żądania a wysłaniem potwierdzenia, klient może nie otrzymać informacji czy dana operacja została wykonana.