Protokół L2F

    L2F (Layer 2 Forwarding) – protokół tunelowania opracowany przez Cisco Systems, w odpowiedzi na protokół PPTP.
    Wykonanie tunelowania przez protokół L2F wymaga routera obsługującego ten protokół. Standard ten działa na niższym poziomie i nie wymaga trasowania TCP/IP ( w odróżnieniu do PPTP ). Ponad to L2F zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo nazwom i hasłom użytkowników znalezionym w danych protokołu PPTP.
    Ze względu na wzajemne uzupełnianie się protokołu L2F i PPTP, standardy te zostały połączone przez komisję IETF, w rezultacie czego powstał otwarty standard o nazwie Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP).