Protokół TELNET

    Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych. Obsługuje tylko terminale alfanumeryczne, co oznacza, że nie obsługuje myszy ani innych urządzeń wskazujących. Nie obsługuje on również GUI. Polecenia wydawane za pomocą komputera-klienta przesyłane są poprzez sieć do serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie serwera telnetu. W odpowiedzi serwer odsyła komunikaty, które następnie wyświetlane są na ekranie komputera-klienta. 

    Uruchomienie usługi Telnet wykonuje się poprzez wpisanie polecenia:

    telnet adres_IP 

    Telnet umożliwia również podanie nazwy domenowej zamiast adresu IP.

    Połączenie tego typu nie jest szyfrowane, więc bezpieczniejszym, a co za tym idzie częściej używanym rozwiązaniem jest SSH.