Protokół TCAP

  TCAP (Transaction Capabilities Application Part) – protokół warstwy aplikacji w Systemie Sygnalizacji Nr 7. Umożliwia ustanawianie połączeń end-to-end pomiędzy aplikacjami TCAP. Pozwala na wymianę komunikatów pomiędzy punktami końcowymi. Korzysta z protokołów warstwy sieci SS7, MTP i SCCP.

  Typy podstawowych operacji TCU ITU-T:

   

  – Unidirectional – pojedyncza operacja bez kolejnych operacji podstawowych. Nazywana również powiadomieniem.

  – Begin – uruchomienie okna dialogowego, a następnie kolejnych operacji podstawowych

  – Continue – wysłanie kolejnej operacji podstawowej w istniejącym oknie dialogowym, kolejne operacje podstawowe zostaną również wykonane

  – End – zamknięcie istniejącego okna dialogowego

  – Abort – zamknięcie okna dialogowego, spowodowane błędem

  – Cancel – timer wywoływania wygasł bez otrzymania odpowiedzi