Protokół HTTP

  Protokół HTTP

  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – to protokół sieci WWW służący do przesyłania dokumentów hipertekstowych. Za jego pomocą przesyłane są żądania udostępnienia dokumentów WWW jak i informacje o kliknięciu konkretnego odnośnika. Protokół ten umożliwia publikowanie informacji na stronach WWW. Zaliczany jest do protokołów bezstanowych co oznacza, że nie przechowuje on danych na temat wcześniejszych transakcji. W taki sposób zmniejszony zostaje poziom obciążenia serwera. HTTP korzysta z portu 80.

  Metody HTTP:

   

  GET – odpowiada za pobranie zasobu wskazanego przez URI

  HEAD – odpowiada za pobieranie informacji o danym zasobie i sprawdzanie dostępności zasobu

  PUT – odpowiada za odebranie danych od klienta w celu aktualizacji

  POST – odpowiada za przyjęcie danych takich jak wysyłanie zawartości formularzy

  DELETE – odpowiada za żądania usunięcia konkretnego zasobu jeśli użytkownik posiada wymagane uprawnienia

  OPTIONS – informacje o opcjach i wymaganiach w kanale komunikacyjnym

  TRACE – odpowiada za analizę kanału komunikacyjnego

  CONNECT – żądanie przeznaczone dla serwerów, które pełnią funkcję tunelowania

  PATCH – odpowiada za aktualizację danych